حقوق سهامداران شرکت سهامی

حقوق سهامداران شرکت سهامی قسمت سوم

حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند) یکی دیگر از مباحث حقوق سهامداران شرکت سهامی قسمت سوم است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

  • اصولاً دعوت و برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سهامی در وهله نخست از وظایف هیات مدیره شرکت است.
  • با این وجود، بازرس قانونی، سهامداران تحت شرایط خاصی، مجاز به دعوت و برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سهامی شده‌اند.

سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) را، از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت نمایند. هرگاه بازرس یا بازرسان در ظرف مهلت ده روز مزبور، به دعوت مجمع اقدام نکنند، در این صورت سهامداران مذکور، حق خواهند داشت، مستقیماً به دعوت مجمع عمومی، مبادرت نمایند. مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به اجابت نشدن درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تصریح نمایند. در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می‌شود، اولاً، دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که درخواست این سهامداران ذکر شده است. ثانیا،ً هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. این انتخاب به اکثریت نسبی خواهد بود .

 حق فروش سهام 

 

حقوق سهامداران شرکت سهامی

یکی از خصایص بارز سهم این است که قابل انتقال است. بنابراین، نه خود صاحب سهم می‌تواند از حق انتقال عدول کند و نه شرکت می‌تواند این حق را از او بگیرد (قسمت اخیر ماده 24 لایحه قانونی 1347)

با این وجود، در مورد شرکتهای سهامی خاص می‌توان در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده  نقل و انتقال سهام را به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام موکول کرد (مفهوم مخالف ماده 41 لایحه قانونی 1347)

البته، این گفته به معنای آن نیست که می‌توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت، بلکه بدین معناست که شرکت باید با ورود منتقل الیه که انتقال دهنده معرفی می‌کند موافقت کند.

طبق قانون 

الف- سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملک دارنده آن شناخته مي‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام‌ به قبض و اقباض به عمل می‌آيد.

ب- انتقال سهام بانام مطلق اساسنامه با موافقت مجمع یا هیأت مدیره صورت می‌گیرد و مالیات انتقال سهام  در اداره دارایی باید پرداخت شود، انتقال سهام بانام  بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌ كند. بنابراین شرکت موظف است دفتر سهام داشته باشد و کلیه سهام سهامداران و نقل و انتقال سهام را در دفتر سهام ثبت نماید. این مبحث ادامه دارد …..

نویسنده :خانم دکتر کلهر

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *