9 نکته در تنظیم قرارداد کاری

9 نکته در تنظیم قرارداد کاری

9 نکته در تنظیم قرارداد کاری؛ که موضوعی غیرقابل‌انکار در شروع انجام هر کاری انجام توافق و قرارداد است. سود و زیان طرفین و روابط آن‌ها باهم، همگی بستگی به نکاتی دارد که در تنظیم قرارداد کاری موردتوجه قرار گرفته است.

قرارداد کاری چیست؟

توافق نامه‌ای قابل‌اجرا از نظر قانونی که مجموعه‌ای از وعده‌هاست و ممکن است به شکل شفاهی یا کتبی که میان دو یا چند نفر باشد را توافق‌نامه یا قرارداد می‌گویند. به‌طورکلی دو طرف به یکدیگر وعده می‌دهند که در ازای دریافت منافع کاری را برای یکدیگر انجام دهند و در صورت عدم وجود قرارداد میان کارمند و کارفرما قوانین کار میانجیگری می‌کند. افراد چه کارفرما باشند و یا جویای کار زمانی که بخواهند در شرکتی استخدام شوند از موارد مهم و اساسی در این زمینه این است که باید نسبت به نکات مهم قرارداد کاری و مسائل حقوقی در کسب‌وکار آگاهی داشته باشند.

تنظیم قراردادهای کاری به دو صورت می‌باشد:

  • قرارداد کار شفاهی
  • قرارداد کار کتبی

قرارداد کار کتبی

به قراردادهایی که میان کارفرما و کارگر به شکل کتبی منعقد می‌شود که در آن مواردی مربوط به شرایط کاری و.. در آن درج می‌شود. این نوع از قرارداد در چهار نسخه منعقد می‌شود یک نسخه نزد کارگر یک نسخه شورای اسلامی کار یک نسخه هم به اداره کار محل یک نسخه هم به کارفرما داده می‌شود. ترتیب قرارداد باید بنا بر قانون کار باشد گاهی کارفرما میزان حقوق کارگر را کمتر از مقدار حقوقی که از طرف وزارت کار مقرر شده است تعین می‌کند این موضوع باید در قرارداد کتبی قید شود و کارگر آن را امضا نماید.

قرارداد کار شفاهی

این نوع از قرارداد به‌صورت شفاهی میان کارفرما و کارگر منعقد می‌شود. همان طور که می‌دانیم اثبات شرایط این قرارداد به دلیل شفاهی بودن آن دشوار است. با ثابت شدن رابطه میان کارگر و کارفرما باتوجه‌به مصوبه قانون کار همه حقوق و مزایای مربوط به کارگران برای او در نظر گرفته می‌شود. مطابق با تبصره 2 ماده 7 قانون کار این قراردادهای شفاهی مانند قرارداد دائم هستند و کارگر به‌عنوان رسمی یا دائم در نظر گرفته می‌شود. فسخ قرارداد توسط هیچ‌کدام از طرفین نمی‌تواند انجام گیرد.

9 نکته در تنظیم قرارداد کاری و بررسی انواع آن 

قراردادنویسی برای انجام فعالیت‌های کاری باتوجه‌به مدت‌زمان انجام کار موردنظر به سه دسته تقسیم می‌شود:

  • قرارداد برای انجام کار معین
  • قرارداد کاری غیرموقت
  • قرارداد کاری موقت

قرارداد برای انجام کاری معین:

در این نوع از قرارداد کاری کارگر انجام‌دادن کاری معین را متعهد شده و برعهده می‌گیرد که با پرداخت حق‌الزحمه و انجام کامل تعهد پایان می‌گیرد. این نوع از قرارداد تا زمانی که دو طرف به تعهدات خود عمل نکنند نمی‌توان به‌صورت یک‌طرفه آن را فسخ نمود.

قرارداد کاری غیرموقت:

ترتیب قرارداد کاری در غیرموقت به این شکل است که فقط زمان شروع قرارداد در آن ذکر شده و پایانی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود که در متن قرارداد به این موضوع اشاره می‌شود. مطابق با قانون کار کارهای که ادامه‌دار است اگر در قرارداد مدتی برای آن قید نشده قرارداد دائمی محسوب می‌شود و فسخ آن بنا بر شرایط خاصی است و نمی‌توان به‌صورت یک‌طرفه آن را فسخ نمود.

قرارداد کاری موقت:

قرارداد موقت دارای زمانی برای خاتمه کار و پایان قرارداد است که با سررسیدن این تاریخ موعد قرارداد به پایان می‌رسد. اگر قرارداد تنظیم و به‌موقع تمدید نشود ولی کارگر همچنان به کار خود ادامه دهد به دلیل سررسیدن زمان قرارداد دیگر مورد حمایت (قرارداد) قرار نمی‌گیرد.

در زمان تنظیم قرارداد کاری باید نکاتی را موردتوجه قرارداد و رعایت نمود که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

9 نکته در قرار داد کاری

مشخص بودن موضوع قرارداد در ترتیب قرارداد کار

از نکات مهمی که در قرارداد کار باید کاملاً روشن شود موضوع آن است. اگر با مشکل حقوقی مواجه شوید اولین موردی که در دادگاه به آن توجه می‌شود موضوع قرارداد است. مواردی که در موضوع قرارداد باید موردتوجه قرار گیرد مشخص‌کردن این امر است که کار شما دقیقاً چیست و در زمان قرارداد باید چه‌کاری را انجام دهید.

نوشتن کامل مبلغ قرارداد و پرداخت آن همراه با جزئیات در قرارداد کار

از مسائل مهم در زمان تنظیم قرارداد توجه به این مورد است که چقدر حقوق و در چه تاریخی و به چه صورت به شما تعلق می‌گیرد، به این شکل که باید در قرارداد جزئیات دریافتی و پرداختی (به‌صورت هفتگی یا ماهانه و حق پاداش، اولاد، مأموریت و..) به طور کامل نوشته شود.

تمدید قرارداد

در بعضی از موارد بعد از پایان یافتن مدت‌زمان قرارداد کارفرما نسبت به ادامه همکاری با کارگر یا کارمند خود راغب بوده و تمایل دارد که قرارداد را تمدید نماید این مورد باید در قرارداد مشخص شود که تمدید قرارداد به‌صورت شفاهی یا کتبی از غیرقانونی منعی ندارد.

میزان تعطیلات و مرخصی در قرارداد کار مشخص باشد

توجه به این نکته که میزان مرخصی و روزهای تعطیل و اینکه بدون حقوق و یا همراه با حقوق باشد در قرارداد ذکر شود.

بیمه بودن یا نبودن کار در قرارداد ذکر شود

باید این مورد قید شود که در مدت‌زمان استخدام کارگر یا کارمند بیمه به او تعلق می‌گیرد یا نه. این نکته‌ای است که در موضوع اختلاف حقوقی در مورد سابقه بیمه افراد می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

در قرارداد کار مدت‌زمان قرارداد باید کامل معلوم باشد

مدت‌زمان قرارداد از مهم‌ترین بندهای مربوط به قرارداد استخدامی است که باید مشخص آیا قرارداد دائمی است یا خیر. در صورت دائمی یا پیوسته بودن آن زمانی قرارداد به اتمام می‌رسد که کارمند از کار خود مطابق با قانون یا به دلیل قانع‌کننده‌ای اخراج شده و یا استعفا دهد. اگر کار برای چند سال و یا حتی مدت‌زمان مشخصی باشد باید به‌دقت تاریخ شروع کار و پایان آن در قرارداد ذکر شود.

نسخه‌ای از قرارداد باید در نزد کارگر یا کارمند باشد

در هنگام ترتیب قرارداد کار باید دو نسخه از آن تهیه شود و همراه با پیوست‌ها و برگه‌ها به امضا و مهر دو طرف همراه با دو شاهد برسد. باید از قرارداد یک نسخه در نزد کارفرما یا همان طرف اول و یک نسخه به کارمند یا کارگر که طرف دوم محسوب می‌شود قرار داشته باشد. به‌هیچ‌وجه قبول نکنید هر دو نسخه در نزد کارفرما باشد زیرا با به‌وجودآمدن مشکلی کاملاً به ضررتان خواهد بود.

نکات مهم قرارداد در زمان تسویه‌حساب و خروج

نکته مهمی که توجه به آن به نفع شما تمام می‌شود این است که به طور معمول در قراردادهای کاری شما یک ماه فرصت دارید که از شرکت خارج شوید و بعد از بیرون آمدن شما از شرکت در مدت‌زمان دو ماه شما زمان دارید که با شرکت به طور کامل تسویه‌حساب کنید ولی بعضی از شرکت‌ها برای نفع خودشان این مدت‌زمان را اضافه می‌کنند که باید در زمان امضا قرارداد به این نکته توجه داشته باشد.

خوانا بودن و روشن نمودن تمامی جزئیات در تنظیم قرارداد کاری

9 نکته در تنظیم قرارداد کاری

باید در ترتیب قرارداد تا می‌توانید از به‌کاربردن کلمات مبهم که تفاسیر متفاوتی از آن‌ها می‌شود و موجب اشتباه و گمراهی فرد طرف مقابل و یا حتی خودتان می‌گردد اجتناب نمود تا درصورتی‌که بین شما و فرد طرف قرارداد اختلافی به وجود آمد و موضوع به راه‌های قانونی ارجاع داده شد این امر موجب تفسیر اشتباه قاضی از نوشته قرارداد که واقعاً شاید قصد و منظور اصلی شما نبوده است گردد.

در قراردادنویسی باید به این نکته مهم اشاره کنیم که اگر مسائل حقوقی آشنایی ندارید باید پیش از امضای هر قراردادی به طور کامل و با دقت فراوان آن را مطالعه نمایید و اگر دربند یا ماده‌ای دچار ابهام و سوال شدید بپرسید و هراسی نداشته باشید درنظرگرفتن مسائل حقوقی در هنگام عقد قرارداد امری مهم و اساسی است. با کمک گرفتن از مشاوران با تجربه آکادمی کلهر  قرار دادهای کاری خود را به نحو ی مطلوب تنظیم کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *