پشت نویسی چک قلم خورده

پشت نویسی چک قلم خورده

پشت نویسی چک قلم خورده یکی از مواردی است که، در هنگام ظهرنویسی آن ممکن است اشخاص با این مورد مواجه شوند، بنابراین لازم است قوانین مربوط به آن را بدانند. چک برگه‌ای کوچک و آسان‌یابی است که می‌تواند انسان را از رنج و سختی حمل ونقل اموال و دارایی‌های زیاد، رها ساخته و به‌راحتی آن‌ها را جابه‌جا نماید. این سند تجاری در دست افراد فریبکار می‌تواند تله انفجاری وحشتناکی باشد، که زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تأثیر شعاع تخریبی آن قرار گیرد و او را گرفتار محاکمه و زندان نماید. امروزه استفاده از چک بانکی در معاملات و فعالیت‌های تجاری بسیار رایج شده و هر شخصی  حتی اگر دسته چک هم نداشته باشد لازم است که قوانین مربوط به آن را بداند، زیرا امکان دارد در خلال انجام معامله با فردی چکی را دریافت نماید. بنابراین لازم است اشخاص قوانین مربوط به چک نویسی را بداند تا بفهمد آیا درست تنظیم شده است یا نه.

ارکان چک شامل موارد زیر است:

صادر کننده چک: صادر کننده چک کسی است که چک نویسی را انجام می‌دهد و آن‌ را در اختیار دارنده قرار می‌دهد.

دارنده چک: چک می‌تواند در وجه شخص معینی صادر شود و دارنده فردی است که چک در وجه او صادر شده است. دارنده چک می‌تواند از طریق وراثت و پشت نویسی حواله به او منتقل شود.

محال‌علیه: محال‌علیه در چک صرفاً به‌معنی بانک می‌باشد. می‌توان گفت چک سندی تجاری است که به‌وسیله آن از طریق صادر کننده به محال‌علیه دستور می‌دهد، که در تاریخی معین وجه درج شده در چک را به‌دارنده آن پرداخت نمایند.

مواردی‌که صاحبان چک و دارندگان حساب جاری به‌منظور عدم سوء استفاده باید رعایت کنند:

پشت نویسی چک قلم خورده
  • در زمانیکه متن چک را می‌نویسید سعی کنید این‌کار را خودتان و با قلم خود انجام دهید. هرگز اجازه ندهید که طرف مقابل حتی اگر مورد اعتماد شما باشد چک نویسی را انجام دهد.
  • در قسمت مربوط به وجه تا می‌توانید از نوشتن کلمه حامل پرهیز کنید و سعی نمایید وجه را به اسم شخص بنویسید.
  • در بخش مبلغ چک هم تومان را بنویسید و هم ریال به این صورت‌که دومیلیون تومان برابر بیست میلیون ریال.
  • پس از نوشتن اسم طرف به‌منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، قید کنید که حواله بابت چه چیزی صادر شده است.
  • در قسمتی‌که به‌شکل مستطیل بوده باید مبلغ به عدد نوشته شده و باید سعی شود از سمت چپ با کمترین فاصله به‌حرف ر در کلمه ریال، نوشتن را انجام داده و تا انتهای مستطیل پس از نوشتن مبلغ خط تیره بکشید.
  • برای جلوگیری از زیاد نمودن رقم بر روی مبلغ، چسب ‌نواری چسبانده شود.
  • در کمال آرامش و به‌دور ازشتاب‌زدگی در نوشتن سعی کنید چک نویسی را بدون قلم‌خوردگی انجام دهید.

 تعریف پشت نویسی یا ظهرنویسی چک

پشت نویسی چک به‌معنی نوشتن عبارت‌هایی در پشت چک به‌منظور انتقال مالکیت چک و یا برای وکالت یا وثیقه و یا ضمانت است. مطابق قسمتی از ماده 312 قانون تجارت، چک صرفاً به‌صرف امضاء در ظهر چک به‌دیگری منتقل می‌شود. اگر چک در وجه حامل صادر شده باشد، فقط از طریق رد و بدل کردن چک انتقال پیدا می‌کند. ظهرنویسی  هم یکی از راهای انتقال چک محسوب می‌شود. نکته دیگری نیز که باید در نظر گرفت این است که اگر چک در وجه شخص معینی صادر شود و بر روی آن عبارت غیرقابل پشت نویسی نوشته شود امکان ظهرنویسی برای آن چک وجود ندارد و تابع مقررات انتقالات مدنی  به‌حساب می‌آید.

بررسی مسئولیت ظهرنویسان چک

همه پشت نویسان و دارندگان چک در مقابل آن مسئولیت تضامنی دارند، به‌شرطی که دارنده چک تا مدت 15 روز از تاریخ سررسید گواهی عدم پرداخت را بگیرد. در غیر این‌صورت اگر در این مدت گواهی را نگیرد حق رجوع به دیگر پشت نویسان چک را ندارد و فقط می‌تواند به صادر کننده آن رجوع نماید. مسئولیت تضامنی در ظهرنویسی چک به این معنی می‌باشد که صادر کننده حواله و تمامی پشت نویسان آن، مسئول پرداخت تمامی مبلغ چک به‌دارنده آن بوده و دارنده می‌تواند به‌منظور مطالبه‌ طلب خود به هر کدام از پشت نویسان مراجعه نماید. اگر پشت نویسی چک به‌منظور ضمانت انجام گرفته باشد، فرد ضامن همراه با شخصی که ضمانتش را کرده مسئول پرداخت چک هستند و دارنده هیچ محدودیتی در مورد مراجعه به ضامن ندارد. مشاوران آگاه و خبره ما در آکادمی کلهر با داشتن سال‌ها تجربه  در ارتباط با چک و مسائل مربوط به آن می‌توانند شما را به بهترین شیوه راهنمایی نمایند.

چک قلم خورده چیست؟

همان‌طوری که می‌دانیم چک جزئی از اسناد تجاری لازم‌الاجراء است، این سند زمانی دارای اعتبار می‌باشد که داری مهرو امضاء و یا اثر انگشتی باشد که گویای انتساب به‌شخص حقیقی یا حقوقی خاصی باشد. در واقع اعتبار چک بستگی به‌همان اثر انگشت و مهر و امضا می‌باشد و بدون وجود مشخصات چک ناقص بوده و سندیت ندارد. قلم‌خوردگی چک و هرگونه بی‌نظمی نوشتاری و ناخوانا بودن، موجب می‌شود که بانک وجه آن را نپردازد. نوعی دیگر از قلم خوردگی چک وجود دارد که  خط زدن کلمه حواله کرد  در متن نوشتاری چک می‌باشد.

بررسی پشت نویسی چک قلم خورده

پشت نویسی چک قلم خورده

طبق ماده 312 قانون تجارت یکی از شرایط قانون انتقال چک داشتن امضاء است، قید شده که قلم‌خوردگی عبارت حواله کرد در چک  مانع واگذاری آن به‌وسیله ظهرنویسی نمی‌شود، همچنین رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده آن نمی‌گردد.

در ارتباط با پشت نویسی چک قلم‌ خورده دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول که مطابق ماده 245 قانون تجارت، هرگاه صادر کننده چک، آن را در وجه شخصی معین صادر نماید و عبارت حواله کرد را قلم بزند، قصد صادر کننده چک این است که وجه آن فقط به‌وسیله دارنده معینی وصول شود. دارنده چک با پذیرش این امر باید مطابق به آن عمل نماید. بنابراین دارنده چک نمی‌تواند اقدام به‌ظهرنویسی حواله قلم‌خورده کرده و آن را به‌دیگران منتقل کند. در صورتی‌که با این شرایط چک به‌شخصی دیگر انتقال پیدا کرد، آن شخص ( منتقل‌الیه) نمی‌تواند بر علیه صادر کننده  اقامه دعوی کیفری و حقوقی نماید.

نظریه دوم که مورد قبول اکثریت می‌باشد که بر گرفته از مواد 3 و 11 قانون صدور چک و همچنین مواد 310 و 312 قانون تجارت است. همان‌طوری‌که می‌دانیم چک سند تجاری بوده و می‌توان آن را نقل و انتقال داد و همانند اسکناس محسوب می‌شود و مالک آن حق هر گونه دخل و تصرفی در مال خود را دارد. شخصیت‌دارنده نقشی در مطالبه حق ناشی از چک ندارد و دارنده چک می‌تواند ظهرنویسی حواله قلم‌خورده را انجام داده و آن‌ را به‌دیگری منتقل کند. کسی‌که چک در وجه او صادر شده و منتقل گردد می‌تواند علیه صادرکننده اقامه دعوی حقوقی و کیفری کند. با توجه به‌اصل عدم توجه به ایرادت چک، در مورد اشخاص ثالت موجب می‌شود اصول درج شده در متن چک میان صادر کننده و دارنده اولیه را شامل شود، این اصل شخص ثالث یا همان محال‌الیه را در بر نمی‌گیرد. مثلا بر طبق ماده 3 قانون چک قید شده  در صورتی‌که در متن چک برای پرداخت آن شرطی ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی‌دهد. بنابر این قوانین چکی که بر روی عبارت حواله کرد آن قلم‌ خورده باشد این چک را در صورت داشتن ظهرنویسی قابل پرداخت می‌دانند.

چک به‌عنوان یک سند تجاری در بسیار از فعالیت‌های اقتصادی و معاملات کاربرد دارد و جایگزینی برای پول نقد محسوب می‌شود. چک در قانون دارای قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد، بی‌توجهی به این امر می‌توان خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای اشخاص در بر داشته باشد. دانستن اصول چک نویسی امری مهم و ضروری است که باید به آن توجه نمود. برای پیشگیری از بروز مشکلات در این زمینه مشورت با فراد آگاه به‌قوانین چک بسیار مفید خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *