نحوه نوشتن قرارداد پیمانکاری

نحوه نوشتن قرارداد پیمانکاری

نحوه نوشتن قرارداد پیمانکاری از موارد مهمی است که در انجام بعضی از فعالیت‌های تجاری و کسب وکار به‌منظور قانونی انجام گرفتن کار و پرهیز از هرگونه کم کاری و سوء استفاده انجام می‌گیرد. قرارداد پیمانکاری در یک تعریف کلی قراردادی است که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم می‌شود و روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. طبق قرارداد، کارفرما که یکی از طرفین قرارداد محسوب می‌شود انجام فعالیت و اقدامات خاصی را در امری از پیمانکار که طرف دیگر قرارداد است، درخواست می‌نماید. نوشتن قولنامه مقاطعه کار سبب مشخص شدن وظایف هر کدام از طرفین قرارداد می‌شود. پیمانکار که می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد باید مطابق قرارداد تمامی فعالیت‌هایی که بر عهده او قرار داده شده را انجام دهد. بنابراین در قرارداد نویسی نکات مهمی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه نمود که در این مبحث به بررسی آن خواهیم پرداخت.

موضوع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری با توجه به توافق طرفین می‌تواند موضوعات متفاوتی داشته باشد. به‌طور خلاصه این قرارداد شامل موضوعاتی مانند ساخت و ساز ساختمان، نقشه‌برداری، نظارت بر پروژه، فعالیت‌های مطالعات، خدمات طراحی و… را در بر می‌گیرد.

نکات مهم قرارداد پیمانکاری

نحوه نوشتن قرارداد پیمانکاری

پیش از بررسی انواع قرارداد پیمانکاری و چگونگی بستن این قراردادها را اگر، بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم؛ نکات مهمی در تنظیم قرارداد وجود دارد که دانستن آن برای تنظیم یک نمونه قرارداد پیمانکاری مهم و ضروری است. باید مشخص شود که قرارداد پیمانکاری معین، مختلط یا نامعین است.

عقد قرارداد معین: این عقود شامل مجموعه‌ای از قراردادهایی است که قانونگذار به‌روشنی آثار و شرایط نوشتن آن را در متن قانون مشخص و بیان کرده است. در قرارداد معین لازم نیست که طرفین تمام تکالیف و حقوق خود را در متن آن ذکر کنند. این حقوق و تکالیف از طرف قانونگذار کاملا مطرح شده است. طرفین قرارداد همین‌که نسبت به ارکان اصلی توافق ‌کنند کافی است و حل ارکان فرعی را می‌توانند به متن قانون واگذار نمایند.

عقد قرارداد مختلط: این قرارداد مطابق با قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و نیز اصل آزادی اراده و موضوع ماده 10 مدنی جمهوری اسلامی تنظیم می‌گردد. اشخاص با توجه به توافقاتی که با یکدیگر دارند می‌توانند هر نامی برای آن تعیین نمایند. از این ماده قانون این‌گونه برداشت می‌شود، توافق میان پیمانکار و کارفرما اگر مخالف قوانین رایج کشور نباشد صحیح و نافذ است.

عقد قرارداد نامعین: با توجه به‌موضوع ماده 10 مدنی جمهوری اسلامی، قرارداد پیمانکاری عقدی نامعین بوده که مطابق با قواعد عمومی و اختیاری که این ماده قانونی به هرکدام از طرفین داده تنظیم و نوشته می‌شود.

بررسی انواع قرارداهای پیمانکاری

اگر قراردادهای پیمانکاری مخالف صریح قانون نباشد به‌شکل‌های مختلفی این قرارداد نویسی میان پیمانکار و کارفرما منعقد می‌گردد. این قراردادها شامل موارد زیر است:

  • قرارداد پیمانکاری مقطوع
  • قرارداد پیمانکاری امانی
  • قرارداد پیمانکاری بر اساس مواد و دستمزد

قرارداد پیمانکاری مقطوع: این قرارداد به‌ دو روش تنظیم می‌شود:

روش اول پیمانکار توافق می‌کند عملیات پیمانی را در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کار انجام دهد.

روش دوم پیمانکار در مقابل دریافت مبلغی، کل فعالیت پیمانکاری را به اتمام برساند.

قرارداد پیمانکاری امانی: در این قرارداد پیمانکاری مخارج تعیین شده در قرارداد به پیمانکار داده می‌شود و او در مقابل خدمتی که انجام داده درصدی از مخارج یا حق‌الزحمه دریافت می‌کند.

قرارداد پیمانکاری براساس مواد و دستمزد: این قرارداد تا حدی شبیه قرارداد امانی است. طبق آن پیمانکار توافق می‌کند موضوع عملیات پیمان را در ازای دریافت دستمزد به نرخ ساعتی مشخص و با توجه به قیمت مصالح، مواد و نیز سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است آن را به پایان برساند. پیمانکار می‌تواند سود نرخ ساعتی دستمزد را با توجه به دریافت دستمزد و هزینه‌های غیر مستقیم مشخص نماید. مشاوران آگاه و خبره ما در آکادمی کلهر با داشتن سال‌ها تجربه و آگاهی در این زمینه می‌توانند به‌خوبی شما را راهنمایی کنند.

مراحل مربوط به انعقاد قرارداد:

 

نحوه نوشتن قرارداد پیمانکاری

نوشتن قولنامه مقاطعه کار براساس مراحلی است که با انجام آن قرارداد امضاء می‌شود، قرارداد نویسی پیمانکاری یکی از مهم‌ترین عناوین حقوقی است که به شرح زیر می‌باشد:

مرحله اول ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات: پیمانکار به‌منظور تضمین انجام تعهدات خود به کارفرما در زمان امضاء قرارداد ضمانت نامه‌ای را تسلیم نماید.

مرحله دوم انعقاد قرارداد با پیمانکار: پس از تسلیم ضمانت نامه مربوط به انجام تعهدات به کارفرما عقد قرارداد پیمانکاری انجام می‌گیرد.

مرحله سوم باطل کردن ضمانت نامه شرکت در مناقصه: کارفرما وظیفه دارد که بعد از امضاء قرارداد پیمانکاری به بانک اطلاع دهد که ضمانت نامه شرکت در مناقصه را آزاد کند.

مرحله چهارم تسلم نمودن ضمانت نامه پیش پرداخت: کار فرما درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانت نامه بانکی به‌منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و حمایت از او و نیز تکمیل تجهیزات پیمانکاری به‌صورت پیش‌پرداخت به وی می‌پردازد.

مرحله پنجم اخذ پیش پرداخت: پس از ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت به کارفرما، پیمانکار با دریافت پیش پرداخت و با تلفیق منابع مالی که در اختیار دارد شروع به اجرای عملیات پیمان می‌کند.

مرحله ششم شروع عملیات اجرایی: کار فرما در این مرحله باید تمامی موارد و منابعی که برای انجام دادن عملیات موضوع پیمان ضروری است به پیمانکار تحویل دهد.

مرحله نهایی و خاتمه‌کار: با تقاضای پیمانکار، کارفرما اعضاء کمسیون را تعیین کرده و به پیمانکار معرفی می‌کند. این افراد از کارها بازدید می‌نمایند، تحویل قطعی در زمانی است که عیب و نقصی در آن مشاهده نشود و پس از تصویب به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

علت اهمیت تنظیم قرارداد پیمانکاری

داشتن قرارداد پیمانکاری از شخص و یا کسب و کاری‌که دریافت‌کننده خدمات باشد و نیز از پیمانکار که انجام دهنده کار است محافظت می‌نماید. در هر صورتی اگر شما پیمانکار هستید و برای تضمین شرایط مورد نظر خود نیاز به قرارداد با مشتری دارید، یا فردی هستید که برای انجام کاری باید پیمانکار استخدام کنید، باید قراردادی مناسب با پیمانکار برای اداره امور خود تنظیم کنید. قراردادهای مربوط به پیمانکاری زمانی مفید هستند که در حوزه کاری مورد نظر، به پیمانکار امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه اسرار تجاری و دیگر موارد حساس را بدهد. در قرارداد پیمانکاری باید نیاز به محرمانه ماندن اطلاعات و عواقب نقض آن کاملا روشن و مشخص گردد.

نکات مهمی که در قرارداد پیمان کاری باید مورد توجه قرارگیرد:

توجه داشته باشید که نوشتن قولنامه مقاطعه کار باید کاملا دقیق و به‌همراه توجه کامل به‌جزئیات باشد. امکان دارد پیمانکار و مشتری به‌دلایل مختلفی در طول مدت پروژه به قرارداد مراجعه کنند، بنابراین بسیار مهم است که قراردادنویسی به‌طور کامل انجام گرفته باشد. اگر کارفرما، پیمانکاری که استخدام می‌کند دارای قرارداد از پیش تهیه شده برای خودش است، سعی کنید با دقت آن را مطالعه کرده و در صورت لزوم در مورد بعضی از جزئیاتی که مورد نظرتان است مذاکره نمایید.

طریقه نوشتن قولنامه مقاطعه کار به‌منظور انجام قراردادی قانونی برای کسب و کار باید داری فرمت و جمله‌بندی بسیار خاصی باشد تا از نظر قانونی لازم‌الاجراء گردد. برای تنظیم قرارداد، کار کردن با یک وکیل این اطمینان را به شما خواهد داد، مدارکی که در اختیار دارید قانونی، قابل‌پذیرش و خالی از هرگونه سوء استفاده و راه گریز است. استفاده از یک وکیل یا مشاور حقوقی در قرارداد نویسی کار شما را مطمئن و کامل می‌کند. اگر قرارداد پیش‌نویس شده‌ای هم وجوداشته باشد مشاور می‌تواند با بازبینی نمودن آن اشکالات را رفع کند. وجود یک مشاور متخصص خوب در این زمینه بسیار لازم و ضروری است، که بتوانید به نحوی قانونی کار خود را انجام دهید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *