سوالات مهم در ظهر نویسی چک

سوالات مهم در ظهرنویسی چک

سوالات مهم در ظهرنویسی چک و دانستن پاسخ مناسب آن‌ها، از موارد مهمی است که باید اشخاصی که در فعالیت‌های خود با چک سر و کار دارند به آن‌ها آگاه باشند. چک برگه‌ای است تاریخ‌دار که دارای ارزش مالی بوده و به‌طور معمول برای خرید در زمان حال و پرداخت در آینده، از آن استفاده می‌شود. صاحب چک بعد از چک نویسی نمودن مبلغ و تاریخ مورد نظر در چک به‌منظور وصول، آن‌ را امضاء می‌کند. شخصی که دریافت‌کننده چک است، بنابر تاریخ ذکر شده در چک که به آن تاریخ سررسید نیز می‌گویند، به بانک مراجعه کرده و مقدار وجهی که در چک تعیین شده است را از حساب جاری شخص صادر کننده آن دریافت می‌کند.

ظهرنویسی چک به چه معنایی است؟

زمانی‌که شخص برای وصول کردن وجه یک چک به بانک مراجعه می‌کند و بنابر درخواست متصدی بانک چک را پشت‌نویسی می‌نماید، به این‌ کار در اصطلاح ظهرنویسی چک می‌گویند. ظهرنویسی از کارهای مهم و کاربردی در اسناد تجاری محسوب می‌شود، که این کار محدود به وصول وجه چک نمی‌باشد و دارای کاربردهای زیادی در قانون تجارت است. اصلی‌ترین کاربرد ظهرنویسی به‌جهت انتقال است، به این معنا که بسیار دیده می‌شود که یک چک به‌دفعات زیادی میان افراد مختلف دست به‌دست می‌شود. این امر زمانی امکان‌پذیر است که هر شخصی با امضای پشت چک یا همان ظهرنویسی، چک را به‌دیگری انتقال دهد که بر طبق قانون تجارت به‌طور قطعی آن چک واگذار شده است.

بررسی مسئولیت در ظهرنویسی چک به‌منظور انتقال:

از مسائل مهم و چالش برانگیز در مسئله ظهرنویسی چک بحث مسئولیت آن است، مخصوصاً زمانیکه ظهرنویسی‌های متعددی در پشت چک انجام گرفته باشد. بر طبق قانون تجارت اگر ظهرنویسی‌ها و به تبع آن انتقال‌های متعددی انجام گرفته باشد، هر کدام از ظهرنویسان چک در مقابل آخرین کسی که دارنده چک محسوب می‌شود مسئول هستند، به این صورت که در مقابل پرداخت تمام وجه چک مسئولیت دارند. در واقع نباید این‌گونه فکر کرد که با پشت‌نویسی حواله و انتقال آن به شخصی دیگر، فرد مسئولیتی در قبال چک و دارنده بعدی آن ندارد.

ظهرنویسی چک به‌منظور ضمانت چیست؟

سوالات مهم در ظهرنویسی چک

ازکاربردهای ظهرنویسی که در بین عامه مردم هم رواج دارد، پشت‌نویسی حواله به‌منظور ضمانت است. بر طبق قانون تجارت، ضمانت تنها محدود به‎صدور اسناد تجاری نمی‌شود. در زمان چک نویسی با انجام امضاء در پشت چک و نوشتن عنوان ضمانت، این سند تجاری ضمانت شده محسوب می‌شود. در این شرایط هم صادر کننده چک و هم ضامن مسئول پرداخت تمام مبلغ این سند تجاری هستند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که دارنده چک از نظر قانونی می‌تواند بدون مراجعه به صادر کننده چک، به ضامن رجوع کند و منعی در این زمینه ندارد. در صورتی‌که صادر کننده بنابه هر علتی مانند فوت و مسدود شدن حساب‌های جاری و یا ورشکستگی و… باز هم ضامن چک، مسئول پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن به‌عنوان وجه می‌باشد.

ظهرنویسی به‌منظور وثیقه یعنی چه؟

ظهرنویسی به‌منظور وثیقه با ظهرنویسی به‌منظور ضمانت متفاوت است. ظهرنویسی برای وثیقه به این معنا است که دارنده چک نمی‌تواند بدون مراجعه به صادر کننده و مستقیم به وثیقه‌گذار رجوع و آن ‌را پرداخت کند، بلکه باید به صادر کننده چک مراجعه کرده و در صورتی‌که با عدم پرداخت مواجه شد، برای پرداخت به‌شخص ضمانت کننده مراجعه نماید. ظهرنویسی دارای آثار متفاوتی است، که هر کدام از این آثار از طرف قانونگذار محترم شمرده می‌شوند و دارای آثار حقوقی مختص به‌خود می‌باشند.

نتایج ظهرنویسی چک

  • انتقال مالکیت چک به‌دارنده جدید آن صورت می‌گیرد.
  • یک مسئولیت تضامنی میان صادر کننده چک و ظهرنویسان آن ایجاد می‌شود.

ظهرنویسی چک جهت و کالت در وصول به چه معنا است؟

افرادی هستند که به‌دلیل عدم آشنایی با سازو کارها و مراحل مربوط به وصول وجه و عدم شناخت با آن، به‌منظور انجام اقدامات لازم برای وصول چک، انجام این‌کار را به‌شخصی که مورد اعتمادشان است می‌سپارند. این عمل با ظهرنویسی انجام می‌گیرد، که به آن ظهرنویسی جهت وکالت در وصول گفته می‌شود. فردی که به‌عنوان نماینده صاحب چک به بانک مراجعه می‌کند، همچون یک وکیل امین محسوب می‌شود که با دریافت مبلغ چک آن را به‌دارنده اصلی تحویل دهد. قانون تا این اندازه اختیارات برای وکیل صادر کننده چک مشخص کرده و نه بیشتر، به‌عنوان مثال می‌توان گفت که اگر در حساب صاحب حساب در موعد تعیین شده پولی نباشد نماینده صاحب حساب در وصول چک نمی‌تواند علیه صادر کننده یا ضامن او اقامه دعوی نماید، مگر در وکالت نامه‌ای جداگانه این مقدار اختیار به نماینده تفویض شود.

بررسی قانون جدید چک در مورد ظهرنویسی

تکلیف پشت‌نویسی چک‌هایی که از 21 آذر سال 99 به‌منظور انتقال فیزیکی چک انجام شده بنابر قانون جدید چک چیست؟

بر طبق تصریح اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد هر گونه پشت‌نویسی یا همان ظهرنویسی چک مزایای قانون چک شامل آن نمی‌شود. اشخاص به استناد ظهرنویسی ذی‌نفع و دارنده چک محسوب نمی‌شوند که مشمول مزایای آن شوند. فقط به‌عنوان یک سند مدنی به‌منظور طرح دعوی می‌توانند به‌دادگاه مراجعه کنند و معادل مبلغ چک را دریافت نمایند. با توجه به این موارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ابلاغ زیر ساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این مصوبه به‌سیستم بانکی نموده تا در آذرماه سال 99 اجراء شود.

با انجام ظهرنویسی‌های مکرر چه کسی در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت محسوب می‌شود؟

مطابق با ماده 249 قانون تجارت که به‌صراحت اعلام نموده در صورتی‌که چندین امضاء در سند تجاری انجام گرفته باشد و وجهی که در چک مرقوم شده است پرداخت نشود، دارنده با رعایت تمامی موارد قانونی و با داشتن گواهی عدم پرداخت، می‌تواند علیه همه و یا هرکدام از ظهرنویسان شکایت کرده و اقدام به مطالبه طلب خود کند. تمامی کسانی‌که  این چک نویسی را انجام داده‌اند و امضاء کرده‌اند در برابر دارنده، مسئولیت آن‌ها تضامنی است. به‌همین دلیل دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده و ضامن ظهرنویسی اقامه دعوا نماید.

مطالبه وجه چک ظهرنویسی شده در مواعد قانونی چه زمانی است؟

سوالات مهم در ظهرنویسی چک

طبق مواد 315 و317 قانون تجارت به‌منظور اقامه دعوی شخص بر علیه مسئولین چک، باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ سررسید چک‌هایی که مکان صدور و محل تادیه یا پرداخت آن‌ها یکی باشد، در مورد چک‌های که مکان صدور و تادیه متفاوت باشد، اگر داخل ایران باشد باید تا مدت 45 روز و اگر خارج از ایران باشد تا 4 ماه وجه خود را مطالبه نمایند.

در ظهرنویسی چک چه معیارهایی برای تشخیص تضمین کننده از انتقال دهنده وجود دارد؟

  • ظهرنویسی به‌منظور انتقال فرع بر مالکیت چک می‌باشد، تنها شخصی ظهرنویس انتقال دهنده محسوب می‌شود که در زمان امضاء، دارنده چک محسوب شده باشد.

در صورتی‌که امضاء کننده اقدام به اعلام قصدخود از امضای پشت چک نماید، معیار تشخیص در این زمینه اراده فرد امضاء کننده است. اگر شخص امضاء کننده قصد خود را بیان نکرده و دلیل او این است که صاحب چک بوده، حتی اگر چک در وجه حامل باشد امضاء او حمل بر ظهرنویسی و به قصد انتقال در نظر گرفته می‌شود، اگر در زمان امضاء فرد دارنده چک نبوده است، امضاء او به‌عنوان ضمانت تلقی می‌شود.

  • هر شخصی به‌جز دارنده پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال دهنده نبوده و ضامن محسوب می‌شود.
  • اگر امضاء کننده دلیل خود را از امضاء چک به‌دلیل انتقال اعلام می‌کند، به‌همین عبارت برای تشخیص ظهرنویسی استناد می‌شود.

چک همان سند تجاری و مهم است که در معاملات و فعالیت‌های تجاری بسیار پر اهمیت و جایگزین پول می‌باشد. چک نویسی از نظر قانونی و حقوقی وظایفی برای اشخاص در مقابل این حواله با ارزش ایجاد می‌کند، ظهرنویسی چک یکی از این کارهای مسئولیت‌آور و  مهم در مورد چک می‌باشد. مشاوران آگاه و با تجربه آکادمی کلهر آماده هستند، در زمینه چک و ظهرنویسی، مشاوره‌های مفید و ارزشمندی را به شما ارئه دهند.

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *