ثبت شرکت خدماتی تجاری ساز

ثبت شرکت خدماتی تجاری ساز

ثبت شرکت خدماتی تجاری ساز؛ شرکت هم خانواده کلماتی مانند شریک و شراکت است. شرکت به معنی شریک شدن همراه شدن و سهیم شدن است. در اصطلا ح حقوقی شرکت به معنی تعدادی از افراد است که با هدف انجام فعالیت‌های خاص تجاری، اجتماعی و فرهنگی با هم اجتماع می‌کنند.  به طور کلی همان‌طور که از نام شرکت مشخص است تعدادی از افراد دو یا چند نفر( حقیقی یا حقوقی ) با تشکیل یک مجموعه به منظور انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی (بااهداف تجاری)، با کسب سود و منفعت و کسرهزینه‌های انجام شده تتمه و باقیمانده سود را میان اعضای شرکت تقسیم نمایند.

امروزه افراد زیادی را می‌بینیم که باهم به صورت شریکی فروشگاه و مغازه‌ای راه اندازی و فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند. این افراد بدونه اینکه بخواهند شرکتی را به شکل رسمی ثبت کنند، از قوانین مربوط به شرکت پیروی می‌کنند تنها تفاوت آن این است که فعالیت آن‌ها رسمی نیست.

شرکت‌ها به دو نوع شرکت‌های تجاری و شرکت‌های مدنی طبقه بندی می‌شوند که هر کدام از این دو شرکت به چند شاخه یا چند نوع شرکت نیز تقسیم بندی می‌شوند:

شرکت‌های تجاری:

شرکت‌هایی هستند که در چارچوب قوانین تجاری تشکیل می‌شود و تمام فعالیت‌های آن بنابر امور بازرگانی و تجاری است کسب سود و منفعت و تقسیم این سود در میان اعضاء شرکت، از اهداف اصلی شرکت‌های تجاری است. این شرکت‌ها به هفت نوع شرکت ( یاشاخه) دیگری نیز تقسیم می‌شوند:

  • شرکت‌های سهامی (شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص)
  • شرکت‌های نسبی
  • شرکت‌های تضامنی
  • شرکت‌های مختلط سهامی
  • شرکت‌های مختلط غیرسهامی
  • شرکت‌های با مسئولیت محدود
  • شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

تعریف شرکت‌های سهامی:

ثبت شرکت خدماتی تجاری ساز

بنا به تصریح ماده بیست ویک قانون 1311 شرکت‌های سهامی به منظور انجام فعالیت‌های تجارتی ثبت می‌شود. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل تعداد اعضای آن باید سه نفر باشند این نوع شرکت جزء بزرگ‌ترین سازمان‌های  تجاری جهان محسوب می‌شود. در این نوع از شرکت‌ها سهام به میزان مساوی تقسیم شده و میزان مسئولیت هر کدام از صاحبان سهام به میزان سهام اسمی آن‌ها محدود می‌شود. به صاحبان سرمایه در این نوع از شرکت‌ها سهام‌دار یا صاحبان سهم می‌گویند. شرکت‌های سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود، که نوع اول آن شرکت سهامی خاص است «که در این نوع از شرکت تمام سرمایه آن  منحصرا بوسیله اعضای شرکت تامین می‌گردد.» و شرکت سهامی عام شرکتی است که «اعضای شرکت با فروش مقداری از سهام شرکت به مردم سرمایه آن را (شرکت) تامین می‌کنند.»

تعریف شرکت‌های نسبی:

یکی دیگر از انواع شرکت‌های تجاری شرکت نسبی می‌باشد که میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردد و مسئولیت هر کدام از اعضاء در مقابل شخص ثالت به مقدار سرمایه آن‌ها در شرکت می‌باشد. شرکت نسبی  از شرکت‎ یکی از شرکت‌های اشخاص است. از این نوع شرکت در کشورهای اروپایی وجود ندارد و فقط در کشور ایران این مورد به ثبت می‌رسد.

تعریف شرکت‌های تضامنی:

یک شرکت تجاری بوده و بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامن (در مقابل شرکت) تشکیل می‌شود به شکلی که اگر دارایی و سرمایه شرکت جهت پرداخت دیون و قروض شرکت کافی نباشد هر یک از اعضای شرکت خود به تنهایی مسئول پرداخت تعهدات و بدهی (قروض) شرکت در مقابل افراد مذکور هستند.

تعریف شرکت سهامی مختلط:

این نوع شرکت متشکل از عده ایی از شرکای سهامی و یک یا چند شریک با مسئولیت تضامنی می‌باشد. که تحت عنوان نام مخصوص تشکیل می‌شود. در شرکت سهامی مختلط شرکای سهامی به افرادی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به شکل سهام است و مسئولیت این اعضا در مقابل تعهدات شرکت به مقدارسرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند، ولی در شریک ضامن (بامسئولیت تضامنی ) سرمایه به شکل سهام نیست و درمقابل تمامی تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند.

شرکتهای مختلط غیر سهامی:

شرکتی است با سابقه‌ایی بسیار طولانی به طوری ‌که سابقه تشکیل آن را در اروپا به قرون وسطی می‌دانند. این نوع از شرکت تجاری با نامی مخصوص به منظور انجام کارهای تجاری شکل گرفته است. این شرکت میان یک یا چند نفرشریک با مسئولیت محدود و (میان یک یا چند نفر) شریک تضامنی بدونه انتشار سهام شکل می‌گیرد.

شرکتهای با مسئولیت محدود:

نوعی دیگر از شرکت‌های تجاری است که با دارا بودن حداقل دو شریک می‌توان آن را به ثبت رساند. حداقل میزان سرمایه برای این نوع از شرکت یک میلیون ریال است. در بسیاری از کشورهای خارجی معمولا برای انجام امور تجاری و بازر گانی این نوع از شرکت را انتخاب می‌نمایند. میزان و مسئولیت هر کدام از شرکا(در مقابل قروض وتعهدات) در شرکت بستگی به مقدارسرمایه گذاری آن‌ها در شرکت دارد.

شرکتهای تعاونی تولید و مصرف:

شرکتی است که معمولا گروهی از افراد که تعداد آنها هفت نفرو یا بیشتر باشد و هم صنف بوده که با هدف رفع نیازمندی و دستیابی به هدفی مشترک با کمک و همکاری یکدیگر و به صورت تولید و فروش اجناس و کالا تشکیل می‌شود این نوع از شرکت‌ها به‌جای تکیه برسرمایه، براعضای خود متکی هستند.

دسته دوم ازشرکت‌های تجاری شرکت‌های مدنی می‌باشند:

شکل گیری این نوع از شرکت‌ها با شرکت‌های تجاری متفاوت است در واقع منظور از شرکت مدنی سهیم بودن در مالی مشترک است و دارای شخصیت حقوقی و حداقل سرمایه نیست و احتیاجی به ثبت شدن  در اداره مربوط به ثبت  شرکت‌ها ندارند. و این نوع شرکت با تعدادی حداقل دونفر تشکیل می‌شود.

شرکتهای دانش بنیان:

ثبت شرکت خدماتی تجاری ساز

شاخه ای از شرکت‌های مدنی می‌باشد. در این نوع از شرکت علم وفناوری بخش اصلی دارایی شرکت محسوب می‌شود که می‌توانند بوسیله فروش آن‌ها( یعنی انجام خدمات) به کسب سود و درآمد برسند. هدف این نوع از شرکت‌ها جذب کردن ایده‌های خلاقانه به منظور تجاری کردن آن‌ها و تبدیل کردن آن به مشاغل  ثابت و پایدار به منظور سودآوری و ایجاد فناوری بزرگ و پیشرفته است. باید از اعضای هیئت مدیره  لا اقل دو نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا و یا دارای اختراع ثبت شده‌ایی باشند .

با توجه به مطالب ذکر شده و بر طبق قوانین تجارت شرکت‌های تجارتی به هفت شاخه تقسیم شدند که برحسب تعداد اعضا و شرکای آن و با در نظر گرفتن چگونگی و نوع فعالیت‌های تجاری‌شان تمامی این شرکت‌های تجاری مطابق با قوانین تجارتی قابل ثبت شدن هستند.

به چه دلایلی باید شرکت را ثبت کنیم و بطور خلاصه مزیت ثبت شرکت چیست؟

بحث را با یک سوال ساده آغاز می‌کنیم. تصور کنید دو همکار یا چند شریک کسب کاری راه راه اندازی کرده‌اند، رسمی نبودن این فعالیت اقتصادی آن‌ها به چه معنی است؟

تقسیم سود که در بیشتر مواقع به درستی انجام نمی‌شود اولین مسئله‌ای است که ممکن است میان اعضا و شرکا بوجود بیاید. در واقع با ثبت رسمی شرکت و با تنظیم اوراق اداری در شرکت نامه و اساسنامه اعضا می‌توانند در برخورد با چنین مشکلاتی با مدرک و سند از حق خودشان دفاع کرده و یا بدلیل اینکه درابتدا تمامی مسائل شرکت در اساسنامه ذکرمی‌شود در موقع تقسیم سود با مشکلی مواجه نمی‌شوند. از دیگر مزیت رسمی نمودن شرکت و حقوقی و قانونی کردن فعالیت تجاری و کسب و کار این است که می‌توانند با دیگر شرکت‌های خصوصی و یا دولتی، مذاکره کرده و قرار داد ببندند. در این مواقع در صورت نداشتن شرکت رسمی چه می‌گویید؟ (امروزه بدلیل عدم اعتماد به اشخاص شرکت‌ها بسیار کمتر و به سختی با اشخاص حقیقی وارد مسائل تجاری می‌شوند.)

از مزیت‌های بارز ثبت شرکت‌های تجاری می‌توان به جلوگیری از انواع رقابت‌های ناسالم تجاری و اقتصادی و پرداخت مالیات می‌باشند. برای آگاهی بیشتر با آکادمی کلهر همراه باشید.

ازنکات مهمی که در روند ثبت شرکت‌ها باید مورد توجه قرار داد این است که افرادی که به عنوان مدیر عامل و هیئت مدیره انتخاب می‌شوند، باید دارای مشکل قانونی و سوء پیشینه نباشند و مدیر عامل فقط باید در یک شرکت این نقش را داشته باشد و تعیین اعضای هیئت مدیره باید در بین اعضای سهامدار و بدونه سهام و برحسب مورد باشند و تعداد افراد سهامدار و شرکاء باید درشرکت سهامی خاص حداقل سه نفر و تعداد هیئت مدیره آن بیشتر از دونفر بوده ولی در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر و تعداد هیئت مدیره یک نفر یا بیشتر باشند. وجود حداقل دو نفر به منظور ثبت شرکت و نیز داشتن پست برای کد پستی جزء ضروریات است و در پایان ثبت هرگونه بازاریابی به صورت شبکه ای و هرمی و به‌ طور کلی هر گونه فعالیت هرمی از نظر قانونی ممنوع است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *