ثبت شرکت تعاونی ساخت وساز

 ثبت شرکت تعاونی ساخت و ساز

تعریف شرکت تعاونی

در ثبت شرکت تعاونی ساخت و ساز باید به این نکته اشاره کرد؛ شرکت تعاونی شرکتی است که برای برطرف کردن نیازها و خواسته‌های مشترک اعضای خود به منظوربهبود وضع مادی و اجتماعی آن‌ها وبه مدتی نامحدود تشکیل می‌شود.  در کل شرکت‌های تعاونی با همت عده ای از افراد که ممکن است همشهری، همکار، دوست، همسایه ،هم صنف و… باشند درجهت تامین نیازی از یک جامعه به صورت همکاری برای تامین کالا وخدمات با قیمتی ارزان‌تر و با حذف واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده با هدف کاهش هزینه‌ها به منظور جلوگیری ازضررو زیان احتمالی به ثبت می‌رسند. درواقع هدف افراد از تاسیس شرکت تعاونی کسب نفع و سودآوری برای اعضا نیست. عضویت در تعاونی برای اعضا  بصورت آزاد است ومی‌توانند درتمام امور شرکت تعاونی نظارت کنند اما حق دخالت ندارند. اعضاء می‌توانند هر زمان که بخواهند با رعایت شرایط قانونی عضو تعاونی شوند و یا ازعضویت آن خارج شوند. البته این را نیز باید در نظر داشت که اگر اعضا با خروج خود از تعاونی باعث ایجاد زیان و خسارت به تعاونی شوند باید  ضررو خسارت وارده به تعاونی را جبران کنند. درشرکت‌های تعاونی مسئولیت اعضای آن به میزان سهمی است که ازشرکت خریداری کرده ویا متعهد شده به همان اندازه می‌باشد. سهام تعاونی‌ها با نام وسرمایه آن نامحدود است و نمی‌توان سهام شرکت تعاونی را به افرادی غیرعضو آن انتقال داد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی ساخت و ساز به شرح زیر می‌باشد:

 • کپی کارت ملی، شناسنامه ومدارک تحصیلی موسسین شرکت
 • برگه عدم سوء پیشینه مدیران و موسسان شرکت
 • گواهی معافیت و یا پایان خدمت نظام وظیفه عمومی برای آقایان
 • همراه داشتن مجوز از اداره تعاون شهرستان مربوطه و یا اداره کل تعاون یک نسخه
 •  همچنین داشتن اساسنامه تصویب شده شرکت تعاونی در اولین مجمع عمومی عادی در3 نسخه

شرکت‌های تعاونی بنابرهدف ثبت به دو مورد تقسیم می‌شوند:

شرکتهای تعاونی عام

زمانی شرکت تعاونی از نوع عام می‌باشد که عضویت آن برای هر فردی آزاد و با هدف تامین نیاز عده‌ ای نامحدود ثبت شده‌ باشد. که این‌ کار با هدف افزایش سرمایه شرکت و یا تامین مقداری از سرمایه اولیه بوسیله موسسان شرکت تعاونی به عموم مردم عرضه می‌شود.

 شرکتهای تعا‌ونی خاص

ثبت شرکت تعاونی ساخت و ساز

اگر هدف ثبت شرکت تعا‌ونی هدفی خاص و جزئی باشد، فقط عده ای خاص که در قوانین و مقرارشرکت ذکر شده‌اند می‌توانند عضو شوند.

به عنوان مثال عضویت در بعضی از شرکت‌های تعا‌ونی فقط برای گروهی خاص از افراد مانند: کارگران، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص، کارمندان، کشاورزان مانند این‌ها آزاد است.

منظور از تعا‌ونی خاص همانند شرکت سهامی خاص می‌باشد که باید همه سرمایه شرکت توسط خود اعضا تامین وفراهم شود و هر فرد تنها به اندازه سهم خود در شرکت مسئولیت داشته باشد. و منظور از تعاونی عام همانند شرکت‌های تعا‌ونی هستند که حداقل 5 درصد از سرمایه را موسسین تعاونی و مابقی را نهاد‌ها و شرکت‎های دولتی و عمومی تامین نمایند.

شرکتهای تعا‌ونی با توجه به نوع فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند به سه دسته تقسیم می‌شوند:

شرکتهای تعا‌ونی تولیدی:

هدف این نوع از تعا‌ونی‌ها بوجود آوردن شرایطی برای کارآ فرینی و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و نیاز اعضا را نسبت به فرآورده‌های دامپروری، محصولات  کشاورزی، عمران و معدن و … را تامین کند و با این هدف تاسیس می‌شوند.

شرکتهای تعا‌ونی توزیعی:

این نوع از تعاونی‌ها با هدف کاهش هزینه‌های اضافی برای  تولید وبا تامین تهیه مواد اولیه برای تولیدی‌ها وارائه خدمات مورد نیاز آن‌ها به منظور کاهش هزینه‌های تولید در مواردی مانند نیازهای ضروری اعضا، مسکن وامور مربوط به خدمات ثبت می‌شوند.

شرکتهای تعاونی اعتباری:

این نوع از تعاونی چندان رایج نیست اما اگر درحوزه‌هایی مانند خرید سهام، سرمایه گذاری، میزان سهم شرکاء و…وارد شود این نوع از تعاونی، تعا‌ونی اعتباری است.

یکی از انواع تعاونی‌ها، تعاونی توزیعی و یا تعاونی مسکن است که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم:

این تعاونی باهدف تامین مسکن اقشارکم درآمد و به منظور سازماندهی عرضه وتولید مسکن، وایجاد هماهنگی وتعادل دربازار عرضه و تقاضای مسکن تشکیل شد. اولین سیاست جدی که به فرمان امام خمینی (ره) بعد از انقلاب اسلامی با هدف کمک به مستاجران و نیازمندان برای ساخت خانه‌های ارزان و مقاوم بوسیله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با معرفی به بانک‌ها و همچنین کمک نقدی ازمحل صدقات جاریه صد امام (ره) انجام شد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بود. این طرح  باعث گسترش تعاونی‌های مسکن در سطح گسترده‌ای در کارخانه‌ها، بانک‌ها، نهاد‌های مردمی ادارات و سازمان‌های دولتی‌ و…شد که مورد استقبال اکثر اقشار جامعه قرار گرفت. همان ‌طور که ملاحظه می‌شود، موضوع شرکت‌ تعاونی مسکن، ایجاد مسکن و اقدام به عملیات ساختمانی می‌باشد که بعد از انقلاب اسلامی، این موضوع فعالیت، مقداری بیشتر رشد داشته است.

مدارک لازم برای تشکیل تعاونی مسکن:

 1.   ارائه تقاضانامه‌ای برای گرفتن پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.
 2.   کپی مدارک ثبت شرکت تعاونی مسکن که از مرجع ثبت دریافت شده است.
 3. یک نسخه از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی مسکن در آن به  چاپ رسیده باشد.
 4. حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی مسکن باید هفت نفر باشد. اشخاص حقیقی یا حقوقی به چند شرط  می‌توانند عضو این تعاونی باشند‌، اول این‌که از لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشند، دوم درتعاونی مشابه دیگری عضونباشند وسوم ایرانی باشند.شرکت تعاونی مسکن  برای اداره امور شرکت شامل سه رکن اساسی که شامل هیئت مدیره، مجمع عمومی، بازرسین است.
 5. برای ثبت شرکت تعاونی مسکن داشتن مدرک تحصیلی اجباری نیست. ولی بهتر است که حداقل یکی از اعضای شرکت تحصیلات دانشگاهی در رشته مرتبط را داشته باشد. وسایر اعضای تعاونی همین‌که در این‌ کار شایستگی و تجربه خود را ثابت کنند کافی است.
 6. از شرایط  لازم  شرکت‌های تعاونی‌ مسکن این است که دولت نمی‌تواند عضوی از تعاونی باشد و مسئولیت اعضای شرکت به مقدار آورده ها وسرمایه شان به شرکت ومقدارسهمی که خریده‌اند است.
 7.  اعضا نمی‌توانند سهام خود را به عضوی غیر از عضو شرکت انتقال دهند. خروج اعضا از تعاونی در هر زمانی‌که لازم دیده‌اند بلامانع است. اعضای شرکت در تمام امور تعاونی حق نظارت دارند ولی حق دخالت را ندارند. انتقال سهم به افرادخارج ازشرکت و یا سایراعضاء با رعایت مفاد اساسنامه و رعایت قانون مشکلی ندارد.

نکته دیگری که درارتباط با شرکت‌های تعاونی مسکن باید دانست این است که حداقل میزان تامین سرمایه توسط اعضای شرکت پنجاه و یک درصد است. البته سایر اعضا هم می‌توانند به دلخواه خود متعهد تمام سرمایه شرکت شوند. اما باید حداقل پنجاه و یک درصد سرمایه شرکت  توسط اعضاء آن تامین شود. برای تهیه باقی مانده سرمایه ویا افزایش مقدارآن، اعضا می‌توانند از نهادهای عمومی، شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها، وزارتخانه ها، وام بدون بهره بگیرند، بدونه آنکه این اداره‌ها  عضوشرکت‌های تعاونی باشند.

بررسی مشکلات و معضلات مربوط به شرکت‌های تعاونی مسکن

ثبت شرکت تعاونی ساخت و ساز

مطا‌بق استاندارد‌های جهانی قیمت مسکن پنج برابر درآمد سالانه  خانواده است. ولی در ایران این مقدار ازمرزبیست برابر هم بالا‌تر رفته که این امرنشان دهنده عدم تعادل بازار مسکن ایران است. این در حالی است که بازار مسکن متعادل، بازاری است که قیمت مسکن وقیمت اجاره آن به گونه ای باشد که  تمام اقشار جامعه با هر میزان درآمدی، توانایی استفاده  از مسکن مناسب را داشته باشند.

اما متاسفانه به دلیل مشخص نبودن برخی قوانین در بخش تعاونی‌های مسکن و بی توجهی دولت به این شرکت‌ها، کم توجهی نهاد‌های قانون گذار بعد از انقلاب و اجبار نمودن طرح مسکن مهر به بخش تعاونی مسکن، شرکت‌های تعاونی موجود در حاشیه قرار گرفتند. باید به این نکته نیز توجه نمود که نبود یک سیاست واحد و کامل در مسائل مربوط به شرکت تعاونی مسکن باعث ایجاد مشکلاتی در امر مسکن شده است. و گاهی هرگونه تزریق پول به این بخش به جیب رانت خواران و منفعت طلبان می‌رود. یکی از اصلی‌ترین مشکلات رایج در مدیریت تعاونی‌های مسکن، این است که مجبورند زمین‌هایی را تهیه کنند که متناسب با میزان سرمایه شرکت است. متاسفانه به‌ دلیل اندک بودن سرمایه اعضا این خواسته با قیمت‌های موجود دربازار سازگاری ندارد. این امرنیز خود باعث بوجود آ‌مدن یک رقابت  دروغین و کاذب درمیان تعاونی‌ها درتهیه املاکی شده که به تعبیر عام املاک سوخته هستند. وجود  این فشارها بر روی اعضای تعاونی‌ها اثر گذاشته و باعث عجله وشتاب اعضا در زیر بار رفتن مسئولیت بر روی املاک مشکل دارشده است واین خود نیز باید بررسی شود. شرکت‌های تعاونی به‌عنوان بی پشتوانه‌‌ترین و ضعیف‌‌‌ترین حلقه این زنجیره معیوب است که به شدت کنار زده می‌شوند.

بنا‌ بر این به اعضا و سهام‌داران شرکت‌های تعاونی توصیه می‌شود که پیش از همکاری و پیوستن به شرکت‌های تعاونی سوابق آنها را مورد بررسی قرار دهند، درانتخاب اعضای هیئت مدیره بسیار دقت کنند ودرخرید امتیازات از تعاونی‌ها و انجام طرح‌های شرکت  کاملا تحقیق کنند و همچنین بعضی از نقل و انتقالاتی که گاهی بین هیئت مدیره‌های شرکت اتفاق می افتد (و در حال حاضر به جرم کلاهبرداری وفروش مال غیر) تحت پیگرد قضایی قراردارند به طریق برخورد مناسب مانع از انجام چنین جا به‌ جایی‌های مالی شوند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *