آموزش بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی

آموزش بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی

یکی از انواع شرکت‌های که، با هدف تجارت و کسب سود و درآمد تشکیل می‌شود، شرکت تضامنی است. در این بحث می‌خواهیم، آموزش بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی را توضیح دهیم. در صورتی که در زمینه فعالیت‌های شرکت خود، با هر مشکلی مواجه شدید، کارشناسان مؤسسه کلهر با تسلطی که برروی قوانین و مسائل حقوقی شرکتها دارند، می‌توانند شما را راهنمایی کنند.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، یکی از مؤسسات تجاری است؛ که در آن دو یا چند نفر با داشتن سرمایه و تخصص‌های مختلف، به منظور انجام فعالیتی خاص تشکیل می‌شود. طبق ماده 116 قانون تجارت، شرکت تضامنی این‌طور تعریف شده است؛ “شرکت تضامنی تحت اسم مخصوصی، برای انجام فعالیت تجارتی میان دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. در صورتی که دارایی شرکت، برای پرداخت دین و قروض آن کافی نباشد، هر کدام از شرکاء مسئول پرداخت دین و قروض آن خواهند بود”. روابط مالی و حقوقی میان شرکاء، بنابر شرکتنامه و موافقتنامه‌های کتبی دیگری مشخص می‌شود.

بررسی ویژگی‌های شرکت تضامنی 

 

آموزش بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی

سرمایه شرکت تضامنی

هرکدام از شرکاء شرکت، باید به اندازه سهم الشرکه خود، سرمایه مورد نیاز شرکت را تأمین کنند. این سهم الشرکه می‌تواند وجه نقد یا به شکل اموال منقول و غیر منقول باشد.

مالکیت مشترک دارایی‌های شرکت

دارایی‌های شرکاء تضامنی شامل دارایی است، که وارد شرکت شده باشد، یا در دوران فعالیت شرکت خریداری شده باشد، که این دارایی‌های مشترک میان شرکاء هستند. سهم هر یک از اعضاء، از دارایی‌ها در هنگام انحلال شرکت، طبق مانده حساب سرمایه آن تعیین می‌گردد.

 مسئولیت هر کدام از اعضاء شرکت تضامنی

هر کدام از شرکاء، به تنهایی در مقابل همه بدهی‌های شرکت تضامنی مسئول هستند. طلبکاران می‌توانند برای رسیدن به طلب خود، به هر یک از شرکاء که بخواهند مراجعه کنند. مسئولیت هر یک از اعضاء محدود به سهم الشرکه آنها نیست، و در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی‌ها کافی نباشد، هر کدام از اعضاء در برابر پرداخت بدهی‌ها مسئول هستند، در واقع دارایی‌های شخصی آنها وثیقه بدهی‌های شرکت است.

شرکتنامه مخصوص برای شرکت تضامنی

شرکتنامه سندی است، که مؤسسان اولیه کمپانی برای آن تنظیم و امضاء می‌کنند. در واقع روابط حقوقی و مالی میان شرکاء جزء مواردی است، که در شرکتنامه تعیین می‌شود. مواردی‌که معمولاً در شرکتنامه قید می‌شود شامل:

 • نام و نوع شرکت
 • اسامی مؤسسان آن
 • سهم الشرکه هر کدام از شریکان
 • ورود و خروج شرکاء
 • ترتیب تقسیم سود
 • انحلال و…

نحوه تقسیم سود و زیان در شرکت تضامنی

به‌طور کلی تقسیم سود زیان در شرکت تضامنی، بنابر سهم الشرکه شرکاء است، مگر اینکه در شرکتنامه چیزی دیگری ثبت کرده باشند. در شرایطی که به دلیل ضررهای شرکت، حقوق صاحبان سرمایه و شرکاء کمتر شود، تا این سرمایه از دست رفته جبران نشود، نمی‌توان سودی را میان اعضاء تقسیم کرد.

ورود شریک جدید به شرکت و خارج شدن شرکای قبلی

درصورتی یکی از شرکاء می‌تواند، سهم خود را به فرد دیگری منتقل کند، که بتواند رضایت سایر اعضاء را نیز کسب کند.

انحلال شرکت

لغو این نوع از شرکت تجاری، طبق ماده 93 و 136 قانون تجارت، بنابر موارد زیر انجام می‌شود:

 • موضوعی که شرکت به خاطر آن تشکیل شده است، انجام آن غیر ممکن یا غیر قانونی باشد.
 • برای مدت زمانی معین تشکیل شده و در زمان مشخصی هم لغو شده باشد.
 • کمپانی ورشکسته شود.
 • یکی از شرکاء از دادگاه درخواست لغو شرکت را داشته باشد و درخواست او را با دلایل آن پذیرفته شود.
 • موافقت همه شرکاء برای لغو
 • فسخ شرکتنامه

حسابداری شرکت‌های تضامنی

 

آموزش بستن حسابهای موقت در شرکتهای تضامنی

در شرکت تضامنی، برای هر کدام از اعضاء، با افتتاح حساب سرمایه در دفتر کل، که نشان دهنده میزان سهم هرکدام از شریکان است و مانده این حساب تعیین کننده حقوق مالکیت در شرکت تضامنی می‌باشد.

چگونگی سرمایه گذاری شرکاء در شرکت تضامنی

طبق قانون تجارت، سهم الشرکه هر کدام از شرکا می‌تواند، نقدی و غیر نقدی باشد. اگر سهم شریکان به شکل نقدی باشد، حساب بانکی شرکت معادل جمع سرمایه شرکت بدهکار و حساب سرمایه هر کدام از اعضاء بستانکار است. اگر همه یا بخشی از سهم اعضاء از طریق دارایی‌های غیر نقدی جمع آوری شده باشد، طبق ماده 122 قانون تجارت باید با موافقت شریکان ارزیابی شود.

چگونگی بستن حساب موقت در شرکت تضامنی

در شرکتهای تضامنی، در پایان هر دوره مالی، باید حساب‌های سود و زیان موقت، با توجه به خلاصه سود و زیان شرکت تعیین می‌شود، که باید مانده حساب خلاصه سود و زیان به حساب تقسیم شده منتقل گردد و براساس نسبتی که در شرکتنامه ذکر شده است، به حساب جاری هر کدام از شرکاء منتقل ‌شود. اگر در شرکتنامه ترتیبی برای تقسیم بندی سود و زیان میان شرکاء در نظر گرفته نشده باشد، سود و زیان به نسبت دوره حساب سرمایه هر کدام از شرکاء میان آنها تقسیم می‌گردد.

حساب برداشت شده شرکاء

برای هرکدام از شرکاء در دفتر کل شرکت، یک حساب برداشت افتتاح می‌شود، که از وجوه نقد و دیگر دارایی‌های شرکت، در طی دوره مالی برای استفاده‌های شخصی خود از آن برداشت می‌کنند، که در قسمت بدهکاری این حساب ثبت می‌شود. در پایان سال مالی شرکت و بعد از تقسیم سود شرکت مانده بدهکاری هر کدام از شرکاء به حساب جاری آنها منتقل می‌شود.

فعالیت بیشتر شرکت‌های تجاری، از نظر وضعیت مالکیت و نحوه تشکیل آنها و….معمولاً در سه شکل حقوقی  شرکتهای سهامی، مؤسسات انفرادی و شرکت‌های تضامنی انجام می‌گیرد. روش‌ها و اصول حسابداری تقریباً در همه مؤسساتی که از آنها نام بردیم، شبیه یکدیگر است. اما هر کدام می‌توانند، با توجه به ویژگی‌ها و ترکیب سرمایه از روش‌های حسابداری مخصوص به خود برای حقوق صاحبان سرمایه استفاده کنند.

در تمامی این مؤسسه وشرکت‌ها، برای انجام فعالیت‌های مالی نیاز به حضور یک مشاور حقوقی است، تا با توجه به بندها و تبصره‌های قانونی، انجام این فعالیت‌های مالی را به نفع شرکت و صاحبان آنها تمام کنند. مسائل مالی دارای ریزه کاری‌های زیادی است، که اگر مورد غفلت قرار بگیرند، ممکن است هزینه‌های هنگفتی، برای شرکت در پی داشته باشد.

کارشناسان و مشاوران متخصص آکادمی کلهر، با داشتن تسلط کامل برروی قوانین و مسائل حقوقی شرکت‌ها می‌توانند، در تمامی مراحل فعالیت شرکت، شما را به خوبی راهنمایی کنند. شما می‌توانید مشاوره‌های لازم در مورد انحلال شرکت تضامنی، حساب جاری شرکاء در شرکت تضامنی، بستن حسابهای موقت، حساب برداشت شرکاء، مالیات بر درآمد شرکت‌های تضامنی و… را به خوبی دریافت نمایید.

در صورتی که به هر دلیل نتوانستید، مراجعه حضوری به مؤسسه داشته باشید، می‌تواند از طریق شماره تلفن‌های موجود در وب سایت، با کارشناسان ما تماس گرفته و مشاوره مورد نیاز خود را دریافت کنید. خوشبختانه رضایت بالای مراجعان نشان داده، که کیفیت مشاوره‌های تلفنی و آنلاین آکادمی کلهر، هیچ تفاوتی با مشاوره حضوری ندارد. این مشاوران حقوقی با تجربه، به افراد زیادی آموزش ثبت شرکت در قزوین را ارائه داده‌اند و این افراد که توانسته‌اند در کار خود بسیار موفق عمل کنند.بیشتر بخوانید:

آموزش تغییرات شرکت

مشکلات ثبت شرکت

هیئت مدیره در شرکتهای سهامی

تبدیل شرکتهای سهامی خاص به عام 

برای شروع کسب و کار چه شرکتی را به ثبت رسانیم؟ 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *